ufo18 October 1896, Classic UFO report Heerenveen (Netherlands).

Air phenomenon. On Friday evening, a peculiar air phenomenon was observed in Heerenveen just past nine o'clock. It was a bright starry sky, when a greenish flicker first appeared in the north east, almost immediately an oval globe was observed, the length of which was almost half a staple. With great speed he moved from top to bottom, suddenly disappearing at some distance above the horizon. The whole phenomenon lasted about half a minute.

Original text plus Dutch clipping:

Luchtverschijnsel. Vrijdag avond werd enige minuten over negenen een eigenaardig luchtverschijnsel te Heerenveen waargenomen. Bij een heldere sterrenhemel vertoonde zich eerst in het N.O. een groenachtige flikkering en terstond daarop werd een ovale bol waargenomen, waarvan de lengte as bijna een halve nieter bedroeg. Met grote snelheid bewoog hij zich van boven naar beneden, om op enigen afstand boven den horizont weder plotseling te verdwijnen. Het gehele verschijnsel duurde ongeveer een halve minuut.

Source: Tilburgsche courant, 08 October, 1896.

Share AwE130 Articles