newspaper 11951-09-09, Britten willen ruimtereizen.

An authority from the British Association for Interplanetary Travels told on Sunday in London. That hundreds of people in England and other countries have reserved a place on the first spaceship that will make a voyage to the moon, something that according to the congress, held last week, for space travel is possible within 25 Years.

Original text plus clipping in Dutch:

Een autoriteit van de Britse associatie voor interplanetaire reizen vertelde Zondag in Londen, dat honderden mensen in Engeland en andere landen een plaats hebben besproken op het eerste ruimteschip, dat een reis naar de maan zal maken, iets wat volgens het in de afgelopen week gehouden congres voor ruimtereizen binnen 25 Jaar mogelijk is

Source: Nieuwe courant, 09 September 1951.

10 09 1951 britten naar de maan

 

 

Share AwE130 Articles