Apollo main menu

AwE130 a journey towards the truth for all mankind.

apollo8 news articles21 December 1968, Apollo 8 journey is utterly absurd Sir Bernard Lovell.

LONDON, Nov. (AFP) - The director of the British radio observatory in Jodrell Bank, Slr Bernard Lovell, sharply condemned the planned journey to the moon of three spacemen with the Apollo-8 and called it "utterly absurd."

 In an interview with the London newspaper "Evening News" he stated that "there is a great chance that the three astronauts never return to earth, or when they do, find the dead. When the Apollo-8 returns to earth, it is operated at a speed of 40,000 km per hour. The return happens that no human being can survive with a rapid atmosphere. "Lovell had previously stated that the Russians have solved the issue of return to earth by a method of reflections from the higher layers of the atmosphere, like with the Zond 6 has happened. He added that the Russians are very cautious with manned space flights.

Original text plas clipping in Dutch:

Maanreis van Apollo-8 is absurd, vindt Lovell LONDEN, 21 nov. (AFP) — De directeur van het Britse radio-observatorium te Jodrel! Bank, Slr Bernard Lovell, heeft de voorgenomen reis naar de maan van drie ruimtevaarders met de Apollo-8 scherp veroordeeld en „volslagen absurd" genoemd. In een vraaggesprek met de Londense krant „Evening News" verklaarde hij dat „er grote kans bestaat dat de drie ruimtevaarders nooit meer op aarde terugkeren, of wanneer dat wel het geval is, de dood rullen vinden. Wanneer de Apollo-8 naar de aarde terugkeert geberut.dat met een snelheid van 40.000 km per uur. De terugkeert gebeurt dat met een snelatmosfeer kan geen mens overleven." Lovell had eerder verklaard dat de Russen de kwestie van terugkeer naar de aarde wel hebben opgelost door een methode van terugkaatsingen uit de hogere lagen van de atmosfeer, zoals met de „Zond 6" is gebeurd. Hij voegde er aan toe dat de Russen altijd zeer voorzichtig zijn met bemande ruimtevaart.

Source: De Tijd, 21 Dec. 1968.

 Apollo8 absurd

Share AwE130 Articles