Apollo main menu

AwE130 a journey towards the truth for all mankind.

apollo 1023 May 1969, Apollo 10 near crash on the moon.

After the elliptical revolution was almost finished and the landing area was approached again, the landing gear and the landing engine had to be suppurated. In that maneuver, the craft got into a twirling movement, which Stafford could only get under control after some trouble.

Cernan shouted after this unexpected twist. "Son of a bitch! I don’t know what the hell that was, baby. The thing just took off on us. I tell you, there was a moment there.... I thought we were wobbling all over the sky." According to the control center, the startle response of the craft was due to the incorrect programming of two systems that had to take care of the suppurated

Original text plus Dutch Clipping

Nadat de elliptische omwenteling bijna was volbracht en het landingsterrein opnieuw genaderd werd, moesten het landingsgestel en de landingsmotor worden afgestoten. Bij die manoeuvre raakte de sloep in een tollende beweging, die Stafford slechts na enige moeite onder controle kon krijgen. Cernan riep na deze onverwachte draaiing geschrokken uit: „Ik zeg je, het was wild, jongen. We gingen achteruit. Dat was me een ogenblik." Volgens het controlecentrum was de schrikreactie van de sloep te wijten aan een verkeerde programmering van de twee systemen die voor de vluchthouding van de sloep moesten zorgen.

Share AwE130 Articles